14 MART 2021 OLAĞAN GENEL KURUL BELGELERİ

 2019 ve 2020 YILLARI VERİLERİ...

 

      AYDOĞAN KÖYÜ GELİŞTİRME, GÜZELLLEŞTİRME

VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ

2019 YILI FAALİYET RAPORU

 

Yönetim kurulumuz 01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olduğu faaliyetler aşağıda belirtilmiş olup genel kurulun bilgisine sunulur.

 1-Dernek genel kurul sonuç bildirimi ve yıllık beyannamesi hazırlanıp zamanında İl Dernekler Müdürlüğüne bildirilmiştir.

2-Müracaatta bulunan 5 üyenin kaydı yapılmış ve üyelik şartlarını yerine getirmeyen 5 üye ile vefat eden kurucu üyemiz Veli Erdoğan’ın kayıtları silinmiş olup İl Dernekler sistemine bildirimi yapılmıştır.

3-Mülkiyeti derneğimize ait olan dairenin emlak vergisi ödenmiş ve kira ödemeleri tahsil edilerek makbuzları kesilmiştir.

4-Karaseki ceviz fidanlığında yıllık yapılması gereken sulama, ot biçme, tırtıl ile mücadele gibi işler yapılmıştır.

5-Ceviz fidanlığının etrafı güneş enerjili elektrikli çit yapılmıştır. Böylece yaban hayvanlarının zararı önlenmiştir.

6-Ceviz fidanlığında sulama sistemi yapılması için muhtarlık tarafından verilmiş olan 300 metre ana borunun döşenmesi sağlanmıştır.

7-Ceviz fidanlığında az miktarda da olsa ceviz hasadı yapılmış olup 9,5 teneke ceviz elde edilip isteyenlere satışı yapılmıştır.

8-Derneğimiz ve Köyümüzle ilgili duyurular düzenli olarak yapılmış olup 2019 yılı faaliyetleri bundan ibarettir. Gelir gider bilançosu ekte sunulmuştur.

********************************************************************************************************************************************************

                            AYDOĞAN KÖYÜ GELİŞTİRME, GÜZELLEŞTİRME VE

                             SOSYAL DAYANISMA DERNEĞİ

                            2019 YILI GELİR GİDER BİLANÇOSU

GELİRLER:

         1- 2018 YILINDAN DEVİR                                                                           16.730.03 TL

         2- 2019 YILI ÜYE AİDATLARI                                                                        2.400.00 TL

         3- 2019 YILI KİRA GELİRİ                                                                              8.960.00 TL

         4- 2019 YILI BANKA FAİZİ                                                                                927.34 TL

         5- 2019 YILI BAĞIŞ VE CEVİZLİKTEN GELEN GELİR                                   1.335.00 TL

                                                                                         GELİRLER TOPLAMI:   30.352.37 TL 

 

2019 YILI YAPILAN GİDERLERİN DÖKÜMÜ

         1- Genel Gider (Emlak vergisi, web sitesi, genel kurul, kırtasiye.)  ……….780.00 TL

         2- Cevizlik için gider. (sulama, ot biçme, tırtıl ile mücadele,…………….10.764.00 TL

          Gübre, 300 metre ana hat borusu döşenmesi.)         

         3- Ceviz fidanlığının etrafını güneş enerjili elektrikli çit sistemi,      

          Direk ve işçiliği dahil toplamı…………………………………………………………  10.282.48 TL

                                                                                           GİDERLER TOPLAMI:   21.826.48 TL

 

                                                                                    2020 YILINA DEVREDEN:    8.525.89 TL

 

*********************************************************************************************************************************************************************

AYDOĞAN KÖYÜ GELİŞTİRME, GÜZELLEŞTİRME VE

SOSYAL DAYANISMA DERNEĞİ

2019 YILI DENETİM RAPORU

 

Denetim kurulumuz 31.12.2019 Tarihinde toplanarak 01.01.2019-31.12.2019 Tarihleri aracındaki bir yıllık döneme ait Yönetim Kurulu faaliyetlerini denetlemiş ve aşağıdaki hususları tespit etmiştir.

1- Derneğin tutulması gereken defterlerinden; karar, üye kayıt, işletme hesabı, demirbaş kayıt alındı belgesi kayıt ve evrak kayıt defterinin usulüne uygun olarak tutulduğu,

2- Dernek beyannamesini yasal süre içerisinde internet üzerinden Dernekler Bürosuna bildirildiği,

3- Gelir gider evraklarının işletme defterine düzenli olarak işlendiği,

4- Harcamaların gider pusulası, fiş ve fatura ile yapıldığı,

5- 2019 Yılında 13.622.34 TL gelir elde edildiği, 2018 yılından devrolan 16.730.03 TL ile  toplam gelirin 30.352.37 TL olarak gerçekleştiği,

6- 2019 yılı giderinin 21.826.48 TL olarak gerçekleştiği,

7- Gider çıkarıldıktan sonra 8.525.89 TL’nin 2020 yılına gelir olarak devredildiği,

8- Devrolan bu paranın T.C. Ziraat Bankası vadesiz hesapta 3.450.00 TL vadeli hesapta 4.119.01 TL PTT Ulus Şubesi Posta çek hesabında 8.00 TL ve kasada 948.88 TL olduğu,

9- Vefat eden üyeylerle birlikte 6 kişinin üyeliklerinin düşürüldüğü ve 5 yeni  üye kaydının yapıldığı,

10- Yapılan tüm faaliyetlerin Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne uygun olduğu tespit edilmiştir.

Çalışmalarından dolayı Dernek Yönetim Kurulu’na teşekkür ederiz.

 

 

 Mehmet ERDOĞAN                       Musa ÖZYURT                  Mehmet AYDIN

Denetim Kur. Üyesi                    Denetim Kur. Üyesi          Denetim Kur. Başkanı

 

********************************************************************************************************************************************************************

AYDOĞAN KÖYÜ GELİŞTİRME, GÜZELLEŞTİRME VE

SOSYAL DAYANIŞMA DERNEYİ

2020 YILI FAALİYET RAPORU

 

Yönetim Kurulumuzun 01-01-2020 ile 31-12-2020 tarihleri arasında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıda belirtilmiş olup Genel Kurulun bilgisine sunulur.

1- Dernek beyannamesi hazırlanarak İl Dernekler Müdürlüğüne bildirimi yapılmıştır.

2- Köyümüzün sakinlerinden Hasan Öztürk’ün hastalığı nedeniyle derneğimizce duyuru yapılarak bağış yapılması sağlanmış ve dernek hesabından 1000 TL yardımda bulunulmuştur.

3- Derneğimize ait dairenin emlak vergisi yatırılmış olup kira geliri makbuz karşılığında düzenli olarak tahsil edilmiştir.

4- Ceviz fidanlığında sulama sistemi için 2019 yılında 300 metresi döşenmiş olan ana hat borusunun eksik kalan kısmı tamamlanmış ve 17 ara hat vanaları ile ana boru hat vanası takılarak sulama sağlanmıştır. Ana hat borularının alınarak 2021 yılında döşenmesi planlanmıştır. Böylece su tasarrufu sağlanmış olacaktır.                              

5- Ceviz fidanlığında sulama, bakım, tırtıl ile mücadele, elektrikli çitin kopan tellerinin tamiri gibi işler yapılmıştır.

6- Ceviz fidanlığında azda olsa hasat yapılmış olup isteyenlere satışı yapılarak 4.200 TL gelir elde edilmiştir.

7- Derneğimize ait çapa makinesinin arızalı parçaları değiştirilerek çalışır hale getirilmiştir.

8- İmranlı’dan Dursun Özgider’in yardımıyla Belediye tarafından verilen kamyonla hayvan gübresi getirilip ceviz fidanlarının etrafına dökülmüştür.

9- Derneğimizin sadık üyesi olan Adem Özkaya ile Osman Öztürk’ün vefat nedeniyle üyelikleri sistemden düşürülmüştür.

2020 yılı faaliyetleri bundan ibaret olup, gelir gider bilançosu ekte sunulmuştur.

 

*****************************************************************************************************************************************************************

AYDOĞAN KÖYÜ GELİŞTİRME, GÜZELLEŞTİRME VE

SOSYAL DAYANISMA DERNEĞİ

2020 YILI GELİR GİDER BİLANÇOSU

GELİRLER:

        1- 2019 YILINDAN DEVREDEN GELİR                                                           8.525,89 TL

        2- 2020 YILI ÜYE AİDATLARI                                                                          1.300.00 TL

        3- 2020 YILI KİRA GELİRİ                                                                                 9.800.00 TL

        4- 2020 YILI CEVİZLİKTEN ELDE EDİLEN GELİR                                            4.200.00 TL

        5- 2020 YILI BAĞIŞ GELİRİ                                                                                 350.00 TL

        6- 2020 YILI FAİZ GELİRİ                                                                                    162.50 TL

                                                                                         GELİRLER TOPLAMI,    24.338.39 TL

 

2020 YILI YAPILAN GİDERLERİN DÖKÜMÜ:                             

        1- Genel gider ( emlak vergisi , web sitesi ödentisi )                                    580.00 TL

        2- Hasan Öztürk’e yapılan yardım                                                                1.000.00 TL

        3- Cevizlik te sulama sistemi                                                                         2.950.00 TL

        4- Tırtıl ile mücadele                                                                                      1.090.00 TL

        5- Cevizlik te sulama , ot biçme vb. işlerin tümü                                      7.330.00 TL

        6- Çapa makinesi yedek parçaları                                                                   470.00 TL

        7- Gübreleme işi için traktör ve işçilik                                                            800.00 TL

                                                                           GİDERLER TOPLAMI,                 14.220.29 TL

 

                                                                   2021 YILINA DEVREDEN:                 10.118.10 TL

 

*******************************************************************************************************************************************************************

AYDOĞAN KÖYÜ GELİŞTİRME, GÜZELLEŞTİRME VE

SOSYAL DAYANISMA DERNEĞİ

2020 YILI DENETİM RAPORU

 

Denetim kurulumuz 31.12.2020 Tarihinde toplanarak 01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri aracındaki bir yıllık döneme ait Yönetim Kurulu faaliyetlerini denetlemiş ve aşağıdaki hususları tespit etmiştir.

1- Derneğin tutulması gereken defterlerden; karar, üye kayıt, işletme hesabı, demirbaş kayıt alındı belgesi ve evrak kayıt defterinin usulüne uygun olarak tutulduğu,

2- Dernek beyannamesini yasal süre içerisinde internet üzerinden Dernekler Bürosuna bildirildiği,

3- Gelir gider evraklarının işletme defterine düzenli olarak işlendiği,

4- Harcamaların gider pusulası, fiş ve fatura ile yapıldığı,

5- 2020 Yılında 15.812.50 TL gelir elde edildiği, 2019 yılından devrolan 8.525.89 TL ile toplam gelirin 24.338.39 TL olarak gerçekleştiği,

6- 2020 yılı giderinin 14.220.29 TL olarak gerçekleştiği,

7- Gider çıkarıldıktan sonra 10.118.10 TL’nin 2021 yılına gelir olarak devredildiği,

8- Devrolan bu paranın T.C. Ziraat Bankası vadesiz hesapta 4.100.00 TL vadeli hesapta 4.281.51 TL PTT Ulus Şubesi Posta çek hesabında 163.00 TL ve kasada 1.573.59 TL olduğu,

9- Vefat eden 2 üyenin üyelikleri düşürüldüğü,

10- Yapılan tüm faaliyetlerin Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne uygun olduğu tespit edilmiştir.

Çalışmalarından dolayı Dernek Yönetim Kurulu’na teşekkür ederiz.

 

 

 Mehmet ERDOĞAN                        Musa ÖZYURT                  Mehmet AYDIN

Denetim Kur. Üyesi                    Denetim Kur. Üyesi          Denetim Kur. Başkanı

 

*****************************************************************************************************************