..
    23 Nisan 2024 Salı
Aydoğan Köyü - İmranlı - Sivas

KÖYÜMÜZÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLU

 KÖY  SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN HODRİ MEYDAN…!

Sevgili Dostlar;
Bana göre; Köyümüzün yıllardır beklemede olan acil 'Fiziki' ve 'Sosyal' sorunlarını gidermeye, öncelikle aşağıda 10 madde halinde sıraladığım işlerin devletten yardım alma imkanları da zorlanarak hayata geçirilmesiyle başlanmalıdır. 
“1-Kanalizasyon şebekesi yapılması,
2-Okulun yeniden tadilata alınarak, arsa çevresinin duvar ve telle çevrilmesi, okul içerisinde cenaze yıkama, morg, misafir konaklama odaları, dernek odası..vb.. bölümler oluşturulması, banyo ve wc’lerin yenilenmesi, küçük bir fırın yapılması, tavan kaplaması yapılması, iç-dış tamirat, bahçe aydınlatma, boya badana ve her türlü bakım yapılması, sınıf bölümünün toplantı ve köy odası olarak kullanılabilecek şekilde tefrişi, 
3-İmranlı’dan köye kadar köy yolunu gösteren yeni tabelalar dikilmesi ve Kuruağaç Pınarı’na “Tak” yapılması,
4-Köy çeşmesi önünde köy meydanı düzenlemesi yapılarak buraya Kul Himmet Üstadım Heykeli dikilmesi, meydanın oturma yerleri,  kamelya ve çardaklar ile donatılması,
5-Su deposu ve sulama havuzunun elden geçirilerek iyileştirilmesi, her iki köy çeşmesinin güzelleştirilmesi, köy içinin Çortan ve Kuruağaç Pınarı’na kadar kilit taşı ile kaplanması, 
6-Çengelli’de suların toplanarak köye gelen sulama suyunun çoğaltılması, boru hattının elden geçirilerek varsa su kaçaklarının giderilmesi ve bu su hattı üzerine Kovalca ile Taşpınar arasında uygun bir yerde küçük bir su değirmeni yapılması, 
7-Çortan’dan sulama havuzuna kadar kadastro planında gösterildiği şekilde yol açılarak stabilize hale getirilmesi, 
8-Kaynaşma ve yardımlaşma duygularının hemen her Öreniklide
nüksederek her türlü sorunun imece usulü ile çözümünde herkesin isteyerek elini taşın altına koyacak hale gelmesini teminen her yıl köyde birlik ve beraberlik günü anlamında “Kul Himmet Üstadım” şenliği düzenlenmesi,
9-Fındık kabuğunu doldurmayan sudan sebeplerle küs olanların barıştırılarak birlik ve beraberliğin sağlanması, 
10-Derneğe ilginin artırılarak herkesin üye olma ve çalışmalara katılma konusunda istekli hale getirilmesi.”
İnancım odur ki; yukarıda on madde halinde sıraladığım bu işler Köy Derneğimiz ve Köy Muhtarlığımızın önderliğinde hayata geçirildiğinde; Bugün özellikle köyde doğmuş ve çocukluğu orada geçmiş her Öreniklinin hasret gidermek amacıyla koşarak gittiği köyümüz, orada doğup büyümemiş olan çocuklarımız ve torunlarımızın bile gitmek için can atacakları yaz veya kış nüfusu giderek artan, sağlıklı yaşam sürülen bir köy olacaktır.
 
Sevgili Dostlar;
Köy Derneğimizin bütün bu işleri, hatta daha fazlasını yapmayı amaçladığını, bunun için de çaba harcadığını biliyoruz. Mesela derneğin 10 yıldan bu yana bütün çabasının, köy cevizliğinden ciddi bir gelir elde etmeye yönelik olduğunu hep birlikte görüyor ve izliyoruz. 
Fakat, sıraladığım bu sorunların çözümünü, üye sayısı 50’ye düşmüş ve cevizlikten henüz ciddi bir geliri olmayan köy derneğimizden beklersek daha çok uzun yıllar bekleriz. 
Halbuki Derneğimiz ve Köy Muhtarlığımızın önderliğinde birlik ve beraberlikle bu sorunları kolaylıkla birkaç yılda çözümleyebiliriz. 
Nasıl mı ? 
Şöyle:
Dernek üyesi olsun veya olmasın fark etmez, 
Köyde veya gurbette dünyaya gelmiş olsun fark etmez, 
Köyde evi olsun veya olmasın fark etmez, 
Köyde, gurbette veya yurt dışında yaşasın fark etmez,
Nüfus kağıdında ya da yüreğinde Sivas-İmranlı-Aydoğan (Örenik) yazan yetişkin, az veya çok maddi geliri olan herkes, bir defaya mahsus olmak üzere yılda cebine giren her yüz liranın bir lirasını bağışladığında yukarıda 10 madde halinde sıraladığımız bütün işler birkaç yıl içerisinde hayata geçirilebilir. (Aylık geliri iki bin liranın altında olanlar hariç olabilir)
Hodri Meydan, 
Ben varım ve böyle bir kampanyaya katılmaya dünden hazırım. 
Siz de var mısınız ? Var iseniz… Sizin için de harekete geçme zamanı geldi demektir… 
“Tabii ki böyle bir öneriye ben de varım” diyorsanız whatsapp grubumuza ya da web sitemizin "Ziyaretçi Defteri"ne, “Bağış kampanyasına katılmaya varım” diye mesaj atabilirsiniz. Bu mesajı atmalısınız ve umarım ki grubumuzdaki yaklaşık yüz kişiden en az 90’ı bu çağrıma katılacaktır..? Daha sonra da bu rakam inşallah 250 hatta 300’ü geçecektir. (Bu isimler Köy Meydanı’na dikilecek mermer bir sütun üzerine kalıcı biçimde yazılmalıdır.) 
Bu önerimi tüm köylülerimiz ve dostlarımızla muhtarlığımız ve dernek yönetiminin takdirine sunuyorum..
Saygılarımla.
Mehmet Aydın / Ankara. 26.03.2021
Not: Bugün her şeyi devletten beklemeden Erzincan, Malatya ve Kayseri’nin bazı köyleri gibi Türkiye’de birçok  köy buna benzer bağış kampanyaları sayesinde kalkınmış örnek köyler olarak tanınmaktadır.
***

Duyurumuzu Paylaşın:
.