..
    24 Temmuz 2024 Çarşamba
Aydoğan Köyü - İmranlı - Sivas

İmranlı Köyleri

Aydoğan Köyü - İmranlı - Sivas

Akçakale köyü : Eski adı "Ağcakale"dir. 1700 yıllarında Hocabey tarafından kurulduğu rivayet edilir. Nüfusu 15 kişi; merkeze uzaklığı 25 km'dir.

 

Akkaya köyü: 1700 yıllarında Akkaya kabilesi tararından kurulduğu söylenir. Nüfusu 27 kişi; merkeze uzaklığı 35 km'dir.

 

Aksu köyü: Eski adı "Haliller"dir. 1870 yılında Haliller kabilesi tarafından kurulduğu rivayet edilir. Nüfusu 60 kişi: ilçeye uzaklığı 26 km'dir.

 

Alacahacı köyü: 1600 yıllarında Bedirhan Ağa tarafından kurulduğu rivayet edilir. Nüfusu 29 kişi: merkeze uzaklığı 24 km'dir.

 

Altınca köyü: Eski adı "Cefolar" dır. 1650 yılında Cafer Ağa tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 37 kişi;merkeze uzaklığı 5 km'dir.

 

Ardıçalan köyü: Eski adı "Göleris"tir. 1750 yılında Şehsuvaroğulları tarafından kurulduğu rivayet edilir. Nüfusu 71 kişi; ilçeye uzaklığı 30 km'dir.

 

Arık köyü: 1800 yılında, Kazo Fero tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 104 kişi; merkeze uzaklığı 29 km'dir.

 

Aşağıboğaz köyü: Eski adı "Aşağıgirik"tir. 1893 yılında Molla İsmail tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 90 kişi; ilçeye uzaklığı 15 km'dir.

 

Aşağıçulha köyü: 1680 yılında kurulduğu söylenir. Nüfusu 146 kişi; ilçeye uzaklığı 3 km'dir.

 

Aşağışeyhli köyü: Eski adı "Türkşıhlı"dır. 1700 yılında Kara Ali Baba tarafından kurulduğu söylenir. Köy halkı hep göç etmiştir. İlçeye uzaklığı 31 km'dir.

 

Atlıca köyü: 1870 yılında Hıdır Ağa tarafından kurulduğu söylenir. Eski adı "Ağızgir"dir. Nüfusu 31 kişi; ilçeye uzaklığı 22 km'dir.

 

Avşar köyü: 1750 yılında Ahmet Ağa tarafından kurulduğu söylenir.Nüfusu 33 kişi; ilçeye uzaklığı 31 km'dir.

 

Aydın köyü: Eski adı "Kürtyenice" dir. 1700 yılında kurulduğu söylenir. Nüfusu 34 kişi; ilçeye uzaklığı 41 km'dir.

 

AYDOĞAN KÖYÜ : Eski adı "Örenik"tir. Ne zaman ve kim tarafından kurulduğu bilinmemektedir. Kuruluşunun 1200'lü yıllara kadar dayandığı sanılmaktadır. 2000 yılında Kış nüfusu 34 kişi; ilçeye uzaklığı 50 km'dir. Daha önce Divriği'ye bağlı iken 1996 yılında İmranlı'ya bağlanmıştır.

 

Bahadun köyü: 1750 yılında Musa Ağa tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 75 kişi; ilçeye uzaklığı 28 km'dir.

 

Bağyazı köyü: Eski adı "Bandıra" dır. 1700 yılında kurulduğu sanılan köyün kurucusu hakkında herhangi bir rivayet yoktur. Nüfusu 37 kişi; ilçeye uzaklığı 36 km'dir.

 

Bahtiyar köyü: 1750 yılında Yağa Hüseyin tarafından kurulduğu söylenir.Nüfusu 85 kişi; ilçeye uzaklığı 36 km'dir.

 

Bardaklı köyü: Eski adı "Harami"dir. 1800 yılında Hacı Ali tarafından kurulmuştur. Nüfusu 16 kişi; ilçeye uzaklığı 25 km'dir.

 

Başlıca köyü: Eski adı "Pirikân"dır. 1800 yılında Pircis isimli bir kişi tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 15 kişi; ilçeye uzaklığı 17 km'dir.

 

Becek köyü: 1850 yılında Ahmet Beco tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 19 kişi; ilçeye uzaklığı 19 km'dir.

 

Beğendik köyü: Eski adı "Yazıhacey" dir. 1700 yılında "Hacer" isimli bir kadın tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 29 kişi; ilçeye uzaklığı 8 km'dir.

 

Boğanak köyü: 1750 yılında "Halil" isimli bir kişi tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 47 kişi; ilçeye uzaklığı 33 km'dir.

 

Boğazören köyü: Eski adı " Boğazveran" dır.1700 yılında "Digor" isimli bir kişi tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 47 kişi; ilçeye uzaklığı15 km'dir.

 

Borular köyü: 1856 yılında ikisi "Hasan" biri de "İsmail" adında üç kişi tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 186 kişi; ilçeye uzaklığı 15 km'dir.

 

Bulgurluk köyü: Eski adı "Karlaş"tır. 1700 yılında "Keleş İsmail" tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 35 kişi; ilçeye uzaklığı 5 km'dir.

 

Celaldamı köyü: 1650 yılında "Cebo" isimli bir kişi tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 14 kişi; ilçeye uzaklığı 24 km'dir.

 

Cerit köyü: 1650 yılında "Keleş Reşo" tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 28 kişi; ilçeye uzaklığı28 km'dir.

 

Çalıturt köyü: 1700 yılında "Mehmet Ağa" tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 80 kişi; ilçeye uzaklığı 22 km'dir.

 

Çandır köyü: 1700 yılında "Çınar Ağa" tarafından kurulduğu söylenir. Şu anda köy bomboştur. İlçeye uzaklığı 22 km'dir.

 

Çukuryurt köyü: Kurucusu bilinmeyen bu köyün 1700 yılında kurulduğu söylenir. Nüfusu 102 kişi; ilçeye uzaklığı 6 km'dir.

 

Dağyurdu köyü: Eski adı "Mıstolar"dır. 1700 yılında "Mustafa" adında bir şahıs tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 267 kişi; ilçeye uzaklığı 20 km'dir.

 

Darıseki köyü: 1750 yılında "Ali" isminde bir kişi tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 25 kişi; ilçeye uzaklığı20 km'dir.

 

Delice köyü: 1820 yılında "Delice" adında bir kişi tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 292 kişi; ilçeye uzaklığı 4 km'dir.

 

Demirtaş köyü: Eski adı "Hasköy"dür. 1650 yılında "Kara Laçin" tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 62 kişi; ilçeye uzaklığı 16 km'dir.

 

Dereköy: Kuruluş tarihi bilinmeyen bu köyün "Temur Ağa" tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 18 kişi; ilçeye uzaklığı 34 km'dir.

 

Doğançal köyü: Eski adı "Yazıfatey"dir. 1700 yılında "Fatey" adında bir kadın tarafından kurulmuştur. Nüfusu 33 kişi; ilçeye uzaklığı 3 km'dir.

 

Ekincik köyü: Eski adı "Kâğnut"tur. 1650 yılında "Mustafa Paşa" tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 18 kişi; ilçeye uzaklığı 34 km'dir.

 

Erdemşah köyü: 1700 yılında "Muharrem Ağa" tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 10 kişi; ilçeye uzaklığı 44 km'dir.

 

Eskidere köyü: 1627 yılında "Eslüno" isimli bir kişi tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 10 kişi; ilçeye uzaklığı 11 km'dir.

 

Eskikapımahmut köyü: Kuruluş tarihi 1750 olup, kurucusu bilinmemektedir. Nüfusu 111 kişi; ilçeye uzaklığı 18 km'dir.

 

Eskikeşlik köyü: 1700 yılında "Abbas" isimli bir kişi tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 51 kişi; ilçeye uzaklığı 15 km'dir.

 

S. Gelenli köyü: 1876 yılında bir kadın tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 12 kişi; ilçeye uzaklığı 23 km'dir.

 

Gelintarla köyü: Eski adı "Hoymeyik"tir. 1700 yılında "Mustafa" isimli bir kişi tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 52 kişi; ilçeye uzaklığı 28 km'dir.

 

Gökdere köyü: 1600 yılında, "Ali" adında bir kişi tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 30 kişi; ilçeye uzaklığı 19 km'dir.

 

Gökçebel köyü: 1600 yılında, "Bekir Ağa" tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 149 kişi; ilçeye uzaklığı 19 km'dir.

 

Görünmezkale köyü: 1870 yılında, "Karabey" namında bir kişi tarafından kurulmuştur. Nüfusu 19 kişi; ilçeye uzaklığı 23 km'dir

 

Güven köyü: Eski adı "Matı"dır. 1800 yılında, "Mete" isimli bir kişi tarafından kurulmuştur. Nüfusu 19 kişi; ilçeye uzaklığı 37 km'dir.

 

Kabaktepe köyü: 1850'li yıllarda "Sami Bey" isimli bir kişi tarafından kurulmuştur. Nüfusu 3 kişiye düşen köyün ilçeye uzaklığı 25 km'dir.

 

Kapıkaya köyü: 1600 yılında, "Hıdır" isimli bir kişi tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 87 kişi; ilçeye uzaklığı 28 km'dir.

 

Kapımahmut köyü: 1800 yılında, "Hacı Bey" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 67 kişi; ilçeye uzaklığı14 km'dir.

 

Karaboğaz köyü: 1800 yılında, "Gümüşler" kabilesi tarafından kurulmuştur. Nüfusu 112 kişi; ilçeye uzaklığı 6 km'dir.

 

Karacahisar köyü: 1800 yılında, "Rüşvarlar" kabilesi tarafından kurulmuştur. Nüfusu 39 kişi; ilçeye uzaklığı 30 km'dir.

 

Karacaören Bucağı: Eski adı "Karacaviran"dır. 1800 yılında, "Süleyman Ağa" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 137 kişi; ilçeye uzaklığı 30 km'dir.

 

Karaçayır köyü: 1850'li yıllarda kurulmuş olup, kurucusu hakkında bilgi veya rivayet yoktur. Nüfusu 56 kişi; ilçeye uzaklığı 13 km'dir.

 

Karahüseyin köyü: 1850 yıllarında "Kara İbi" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 11 kişi; ilçeye uzaklığı 18 km'dir.

 

Karapınar köyü: 1852 yılında, "Mustafa Paşa" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 20 kişi; ilçeye uzaklığı 23 km'dir.

 

Karataş köyü: 1856'dan önce "Mahmut Bey" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 112 kişi; ilçeye uzaklığı 21 km'dir.

 

Karlık köyü: 1850'li yıllarda "Mustafa Paşa" tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 53 kişi; ilçeye uzaklığı 15 km'dir.

 

Kasaplar köyü: 1780 yılında, "Süleyman" adında bir kişi tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 112 kişi; ilçeye uzaklığı 21 km'dir.

 

Kavalcık köyü: Eski adı "Köndül"dür. 1870 yılında, "Şappasoğulları"ndan "Kambur Hasan" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 4 kişi; ilçeye uzaklığı 23 km'dir.

 

Kemreli köyü: 1800 yılında, "Mahmut Ağa" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 9 kişi; ilçeye uzaklığı 13 km'dir.

 

Kerimoğlu köyü: 1700 yılında, "Kerimoğlu Kerim" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 19 kişi; ilçeye uzaklığı16 km'dir.

 

Kevenli köyü: 1650 yılında, "Temir Ağa" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 49 kişi; ilçeye uzaklığı 15 km'dir.

 

Kılıçköy: 1670 yılında, "Zeynel Hoca" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 57 kişi; ilçeye uzaklığı 10 km'dir.

 

Kızılmezra köyü: 1700 yılında, "Hüseyin" isimli bir kişi tarafından kurulmuştur. Nüfusu 12 kişi; ilçeye uzaklığı 24 km'dir.

 

Kızıltepe köyü: 1845'te "Süleyman Ağa" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 66 kişi; ilçeye uzaklığı 14 km'dir.

 

Koçgediği köyü: Eski adı "Gelicek"tir. 1850'li yıllarda "Alişiroğulları" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 29 kişi; ilçeye uzaklığı 29 km'dir.

 

Koruköy: Eski adı "Gencolar" dır. 1650 yılında, "Gencooğllu" namında bir kişi tarafından kurulmuştur. Nüfusu 50 kişi; ilçeye uzaklığı 17 km'dir.

 

Koyunkaya köyü: 1850'li yıllarda, "Semanoğulları" tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 68 kişi; ilçeye uzaklığı 16 km'dir.

 

Körabbas köyü: 1790'da "Şadi" adlı bir kişi tarafından kurulduğu söylenir. Köy nüfusu tamamen göç etmiştir. İlçeye uzaklığı 4 km'dir.

 

Kuzköy: 1700 yılında, "Zekiran" aşireti tarafından kurulmuştur. Nüfusu 29 kişi; ilçeye uzaklığı 26 km'dir.

 

Maden köyü: 1850'li yıllarda, "Memu" adında bir kişi tarafından kurulmuştur. Nüfusu 265 kişi; ilçeye uzaklığı 14 km'dir.

 

Merkezkılıçlar köyü: 1700 yılında, kurulduğu söylenen bu köyümüzün kurucusu bilinmemektedir. Nüfusu 26 kişi; ilçeye uzaklığı 16 km'dir.

 

Ortadaracık köyü: 1800 yılında, "Kara Mustafa" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 16 kişi; ilçeye uzaklığı 40 km'dir.

 

Ortaköy: 1760 yılında, "İsmail Ağa" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 92 kişi; ilçeye uzaklığı 27 km'dir.

 

Piredede köyü: 1760 yılında, "Etimli Polo" tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 48 kişi; ilçeye uzaklığı 11 km'dir.

 

Refik köyü: 1856 yılından önce "Mahmut Bey" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 19 kişi; ilçeye uzaklığı 32 km'dir.

 

Sandal köyü: 1700 yılında, "Mahmut Ağa" tarafından kurulmuştur. Nüfusu19 kişi; ilçeye uzaklığı 21 km'dir.

 

Sinek köyü: 1850'li yıllarında kurulan köyün kurucusu belli değildir. Nüfusu18 kişi; ilçeye uzaklığı 21 km'dir.

 

Söğütlü köyü: 1600 yılında, "Haydar" adında bir kişi tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 15 kişi; ilçeye uzaklığı 36 km'dir.

 

Süvariler köyü: 1750 yılında, "Süvari" adında bir kişi tarafından kurulmuştur. Nüfusu 46 kişi; ilçeye uzaklığı 35 km'dir.

 

Taşdelen köyü: Eski adı "Kusura"dır. 1850'den önce "Ali Bey" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 14 kişi; ilçeye uzaklığı 37 km'dir.

 

Taşlıca köyü: Eski adı "Tarabasaraplar"dır. 1750 yılında, "Esat Ağa" tarafından kurulmuştur .Nüfusu 28 kişi; ilçeye uzaklığı 36 km'dir.

 

Toklucak köyü: Eski adı "Paççi"dir.1700 yılında, "Laçinoğlu" tarafından kurulduğu söylenir. nüfusu 29 kişi; ilçeye uzaklığı 19 km'dir.

 

Topallar köyü: 1700 yılında, "Cibo" adında bir kişi tarafından kurulmuştur. Nüfusu 9 kişi; ilçeye uzaklığı 17 km'dir.

 

Toptaş köyü: Eski adı "Kürtşeyhli"dir. 1856 yılında, "İsmail" adında bir kişi tarafından kurulmuştur. Nüfusu 97 kişi; ilçeye uzaklığı 18 km'dir.

 

Tuzözü köyü: 1700 yılında, "Haydar Ağa" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 17 kişi; ilçeye uzaklığı 36 km'dir.

 

Türkkeşlik köyü: 1815 yılında, Kars'tan gelen iki aile tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 472 kişi; ilçeye uzaklığı14 km'dir.

 

Türkyenice köyü: Eski adı "Akoluk"tur. 1856 yılında, kurulan köyün kurucusu bilinmemektedir. Nüfusu 9 kişi; ilçeye uzaklığı 14 km'dir.

 

Uyanık köyü: Eski adı "Bapsu"dur. 1856 yılında, "Karakülah" ve "Güvendikoğulları" kabileleri tarafından kurulmuştur. Nüfusu 230 kişi; ilçeye uzaklığı 26 km'dir.

 

Uzuntemur köyü: 1600 yılında kurulan bu köy, adını kurucusundan almıştır. Nüfusu 51 kişi; ilçeye uzaklığı 12 km'dir.

 

Yakayeri köyü: Eski adı "Hindolar"dır. 1750 yılında, "Telli Bey" tarafından kurulmuştur. Nüfusu tamamen göç etmiş olan bu köyün ilçeye uzaklığı 17 km'dir.

 

Yapraklıpınar köyü: Eski adı "Balolar"dır. 1700 yılında, "Hüsnü" adında bir kişi tarafından kurulmuştur. Nüfusu 5 kişi; ilçeye uzaklığı 16 km'dir.

 

Yaylacık köyü: Eski adı "Yazıfidey" dir. 1700 yılında, "Fide" isimli bir kadın tarafından kurulmuştur. Nüfusu 38 kişi; ilçeye uzaklığı 3 km'dir.

 

Yazıkavak köyü: Eski adı "Kucurlar"dır. 1856'dan önce "Kucur Ağa" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 55 kişi; ilçeye uzaklığı 15 km'dir.

 

Yazılı köyü: Eski adı "Kürtkömüşlük"tür. 1800 yılında, Abduloğulları tarafından kurulmuştur. Nüfusu 19 kişi; ilçeye uzaklığı 28 km'dir.

 

Yenikent köyü: 1700 yılında kurulan köyün kurucusu bilinmemektedir. Nüfusu 15 kişi; ilçeye uzaklığı 17 km'dir.

 

Yeniköy: 1750 yılında kurulduğu söylenen köyün kurucusu bilinmemektedir. Nüfusu 78 kişi; ilçeye uzaklığı14 km'dir.

 

Yoncabayır köyü : Eski adı 'Ekrek'tir. 1850'li yıllarda Tunceli'den gelen birkaç kabile tarafından kurulmuştur. Nüfusu 83 kişi; ilçeye uzaklığı 47 km'dir.

 

Yukarıboğaz köyü: Eski adı "Yukarıgirik"tir. 1800 yılında, "Mahmut" ve "İbiş" isimli iki kişi tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 28 kişi; ilçeye uzaklığı 19 km'dir.

 

Yukarıçulha köyü: 1800 yılında, "Halil Ağa" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 165 kişi; ilçeye uzaklığı 5 km'dir.

 

Yünören köyü: Eski adı önce "Kaşlı" ve sonra "Cogi" dir. 1876 yılında kurulduğu söylenen köyün kurucusu bilinmemektedir. Nüfusu 27 kişi; ilçeye uzaklığı 32 km'dir.

 

(Mehmet Aydın)

 

 

Sayfamızı Paylaşın:

Etiketler:

Sayfa Yorumları (0 )
  • ...

Yorum Ekleyin

.