..
    23 Nisan 2024 Salı
Aydoğan Köyü - İmranlı - Sivas

Kuruluşundan itibaren Dernek Çalışmaları

 

KURULUŞUNDAN BU YANA DERNEK ÇELIŞMALARI:
 

- 1990 yılında Ankara’da kurulan Derneğin kurucuları; Nazif Arslan, Mahmut Erol, Veli Erdoğan, Rıza Yalıncaklı, Hüseyin Öztürk, İsmail Polat, İbrahim Erdoğan, Mehmet Malatya ve Osman Özbek’tir.
    Derneğin kuruluşundan 1999 yılının Ocak ayına kadar dernek başkanlığını Mahmut Erol değişik yönetim kurulu üyeleriyle yürütmüştür. 1999’dan 2009’a kadar da Mehmet Aydın (2.başkan), Ahmet Erdoğan (muhasip üye), Kamber Erdoğan (sekreter üye) ve Mehmet Malatya (üye) ile birlikte başkanlığı Hüseyin Öztürk yapmıştır.
11 Ocak 2009 tarihinde yapılan Genel Kurulda ise Başkanlığa İbrahim Gülen Yalıncaklı seçilmiştir. Yönetim Kurulu ise İbrahim Erdoğan (Başk. Yard.), Ahmet Erdoğan (Muhasip Üye), Kamber Erdoğan (Sekreter Üye), Hüseyin Öztürk’ten  (Üye) oluşmuştur.

2009 Yılından bu yana İbrahim Yalıncaklı dernek başkanlığı görevini aralıksız sürdürürken yönetim kurullarında zamanla küçük değişiklikler olmuş, yukarıda adı geçen isimler dışında Ziraat Yüksek Mühendisi Erdal Öztürk, Musa Özyurt, Mahmut Arslan ve Hüseyin Erdoğan da yönetim kurullarında görev almışlardır.

1994 yılında derneğimiz İstanbul’a da bir şube açmış, 7 yıl faaliyetten sonra üyelerin dağınıklığı, yönetimi canla başla destekleyen  Halis Eraslan’ın vefatı ve Ahmet Öztürk’ün de köye gitmek mecburiyetinin doğmuş olması yönetim sıkıntısı yaratmış ve İstanbul şubemiz maalesef 2001 yılında  kapatılmıştır.
Derneğimizin amacı doğrultusunda, köylülerimizin ve hemşehrilerimizin buluşmalarını, dostlukların tazelenmesini sağlamak ve yeni dostluların kurulmasına katkıda bulunmak esastır. Bu amacın tahakkuku için  bu güne kadar sosyal içerikli birçok gece ve piknik düzenlenmiştir. İstanbul’da iki, İzmir’de bir ve Ankara’da da sekiz defa olmak üzere toplam onbir gece düzenlenmiştir. Ayrıca iki defa Ankara-Beynam Ormanlarında, iki defa Bolu Abant’ta ve iki defa  da köyde olmak üzere altı defa piknik düzenlemiştir.
Dernek, köyümüz mezarlıklarının çevresini tel örgü ile çevirmiş, köy civarındaki çeşmelerin tamiri, dağ arkının bozulan yerlerinin elden geçirilmesi ve her yıl köy yolunun açılması sırasında gerekli masrafların karşılanmasını sağlamış, ayrıca köy muhtarının talebi doğrultusunda çeşitli ihtiyaçlar için hemen her yıl köye para göndermiştir.
16 Ocak 2005 tarihli genel kurulda üye aidatları yıllık 10 milyon liradan 25 milyon liraya (25 YTL), 11 Ocak 2009 tarihinde de 50 TL’ye, 22 Ocak 2023 tarihli genel kurulda ise 250 TL’ye çıkarılmıştır.

2- Yine Derneğimizin 16 Ocak 2005 tarihindeki Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar gereğince Yönetim Kurulunun titiz araştırması sonucunda Derneğimiz adına Ankara’da Kızılay semtinde Demirtepe / Yeşilırmak sokakta 130 metrekare büyüklükte lokal veya işyeri olarak kullanılabilecek bir daire 22 Mart 2005 tarihinde 78 milyar liraya satın alınarak kiraya verilmiştir. Derneğin 21 Ocak 2007 tarihinde ve 11 Ocak 2009 tarihindeki  olağan genel kurul toplantıları da bu yerde yapılmıştır.

3- 13 Nisan 2005  tarihinde Ankara’da Kurtuluş Parkı’ndaki Vedat Dalokay Kokteyl Salonu’nda düzenlenen Aydoğanlılar Gecesi’nde davetiye satışı ve bağışlardan elde edilen 3,5 Milyar liraya Dernek kasasından da bir milyar lira katılmak suretiyle 29 Ekim 2004 tarihinde köyde meydana gelen yangında evleri yanan komşularımıza toplam 4,5 milyar lira yardım yapılmıştır.

4- Gazeteci Mehmet Aydın’ın derneğimiz başkan yardımcısı iken 2001 yılında kurarak giderlerini cebinden karşıladığı köyümüze ait (e-aydogan.com) adlı Web sitesini 2018 yılında bedelsiz olarak derneğimize devretmiş, moderatörlüğünü ise halen bedelsiz olarak sürdürmektedir.

5- 2006 Temmuz ayında Mukbil Öztürk’ün damadının Ankara’da başına gelen üzücü olaya derneğimiz kayıtsız kalmamış ve Mukbil Öztürk’e bir milyar lira maddi yardımda bulunulmuştur. Bu arada İzmir’de bir trafik kazasında ölen Nurettin Aydın’ın mezarının yapımı için 500 TL yardımda bulunulmuştur.

6- 2005 yılının son aylarında Dernek Yöneticileri ve köylülerin katılımı ile köyde bir toplantı yapılarak köy okulunun sosyal hizmet amaçlı kullanılmak üzere tadilat ve onarımının yapılması konusunda mutabakata varılmış, bunun üzerine Dernek Yönetimi ve Köy Muhtarlığı’nca İmranlı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurularak gerekli izin alınmıştır. Daha sonra Köy Okulumuzun. Tadilat ve onarımına 2006 Haziran ayında başlanarak çatı, sınıf, mutfak, tuvaletler, dış cephe, yol istinat duvarı ve Atatürk büstü tamamlanmış, tavan kaplama malzemesi de alınmıştır. Ramazan bayramı göz önünde bulundurularak, büyük illerde yaşayan köylülerimiz başta olmak üzere, çevre köyler de davet edilerek 23 Ekim 2006 günü köyde bir şenlik düzenlenmiştir. 200-250 civarında katılımın olduğu şenliğimizde  birlik ve beraberlikle çevre köylere de örnek olacak bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bu şenliğimiz iki kez daha 2007 ve 2008 yıllarında, yine Ramazan Bayramlarında da tekrarlanmıştır.

7- Köyümüze kanalizasyon şebekesi yapılması için gazeteci-yazar Mehmet Aydın’ın Başbakanlık ve Sivas Valiliği nezdinde girişimleri sonuç vermiş ve köyümüz kanalizasyon şebekesi işi Sivas Valiliği İl Özel İdaresi 2006 yılı programına alınmıştır. Ancak devlet-vatandaş işbirliği ile gerçekleştirilmesi gereken bu işte işçilik bedeli olarak köy sandığından 20 bin liranın önceden Özel İdare adına İmranlı Ziraat Bankası’na yatırılması istenmiştir. Dernek birikiminin Köy Okulu’na harcandığı döneme rastlayan bu gelişmede Kaymakamlık tarafından çağrılarak bu konuda bir taahhüt imzalaması istenen köy muhtarımız Hikmet Eraslan, (Bu parayı köyden toplayamam) gerekçesiyle çekimser kalmıştır. Sonuç olarak Muhtarımız Hikmet Eraslan, dernek yönetiminin ısrarına ve (Yaz aylarında köyde her evden 300 lira toplayarak bu para temin edilebilir) önerisine de sıcak bakmayınca köyümüz o zamanki rakamlarla yaklaşık 150-200 bin liralık bir devlet yatırımını kaçırmıştır.


8- 21 Ocak 2007 tarihinde yapılan dernek olağan genel kurulunda; üye sayısının 60 civarına düşmüş olması ve derneğin tüm maddi birikimini Köy Okuluna harcamış bulunması nedeniyle, hem üye sayısının çoğaltılması, hem de bağış yoluyla derneğe gelir sağlanması konularında dernek yönetiminin de desteğiyle fahri çalışma yapmak üzere bir Danışma Kurulu oluşturulması kararlaştırılmıştır. Yönetim Kurulu’nca daha sonraki günlerde üyeler arasından seçilen söz konusu Danışma Kurulu da ilk toplantısını 24 Şubat 2007’de yapmıştır. İbrahim Gülen Yalıncaklı’nın başkan seçildiği Danışma Kurulu, çalışmalarıyla yönetime destek olmuştur.

9- 11 Ocak 2009 tarihli genel kurulda İbrahim Gülen Yalıncaklı başkanlığında işbaşına gelen yeni yönetim, öncelikle 55’e düşen üye sayısının çoğaltılmasına ve derneğin sahibi olduğu dairenin kiraya verilmesine karar vererek köyde öncelikle yapılması gereken işleri belirlemiştir. Web sitesi aracılığıyla üyelere ve tüm hemşehrilerimize yapmayı planladığı işleri duyuran yeni yönetim kurulu, üye sayısını 87’ye çıkarmayı başarmıştır.


10- Yeni yönetim; 2009-2011 döneminde üye sayısını artırmanın yanı sıra her üyeye bir kimlik kartı vermiş, kaza geçirerek Erzurum’da uzun süre hastanede yatıp tedavi gören köylümüz Serhat Aydın’a da iki bin 500 lira yardımda bulunmuştur. Bu arada 30 dönümlük köy tarlasına (Karaseki) ceviz fidanı dikilmesi projesi hayata geçirilerek 2010 yılı Nisan ayında buraya 400 adet aşılı-sertifikalı ceviz fidanı dikilmiş ve cevizliğin etrafı tel örgü ile çevrilmiştir.


11- “Cemre Bahçesi” adı verilen köy cevizliğinin hayata geçirilmesinde ve çevresinin tel örgü ile çevrilmesinde büyük çoğunluğu yaşlı olmasına rağmen köylülerimiz bedenen çalışmışlar, dernek imkanları da sonuna kadar kullanılmıştır. Bu işte derneğimiz üyesi olan Ziraat Yüksek Mühendisi Erdal Öztürk’ün çok büyük katkısı ve yardımları olmuştur.

12- Derneğimizin 16 Ocak 2011 tarihinde Ankara’da yapılan olağan genel kurul toplantısında dernek başkanı ve yönetimi aynı kalmış, bu arada Musa Özyurt da yönetime dahil edilmiştir. Derneğimizin şu andaki öncelikli amacı köy cevizliğinin bakımı ve korunmasıdır. Çünkü bu konuda başarı sağlandığında buradan elde edilecek gelirle köyümüzü güzelleştirip alt yapısını tamamlayarak çevrede örnek köy olma yolunda ilerleyeceğimize inanıyoruz.

13- Derneğimiz 2010 yılında Taşpınar'da Bakacağın Taş'daki piknik alanına gölgelik (çardak) yapılması için maddi destek sağlamış, 2011 yılında (Mayıs) ise buraya su getirilmesi için gerekli olan borunun (hortum) parasını göndermiş ve işçiliği köylülerimizce yapılarak sözkonusu yere su getirilmiştir.

14- 2010 Yılından itibaren derneğin tüm faaliyeti öncelikle Karaseki Cevizliği üzerine olmuştur.

15- Ali ve Oğuz Öztürk kardeşlerin 2017 yılında bağışladıkları iki adet paratoner 2018 yılında Bakacağın Taş ve Karaseki'deki yerlerine dikilmiştir. 2017-2018 yıllarında köylülerimizden Nadir Türkmen'e 7.350 TL, Ali Öztürk'e 5.400 TL, İmranlı Cemevi'ne de 500 TL bağış yardımı yapılmıştır. Gençaligil sülalesinden Hüseyin Polat, derneğimize yaptığı bağış ile rahmetli babası İsmail Polat ve amcası Fuat Polat anısına 2019'da Oyuğun Başı'na su hattı götürerek çeşme yapmıştır.

16- Karaseki'de 2018 yılında, kuruyanların yerine ve boş alanlara 100 adet yeni ceviz fidanı dikilerek fidan sayısı 441'e ulaşmıştır. Aynı yıl dernek üye sayısının 72 olduğu, biriken aidat borçlarını ödemekte ihmalkar davranan bazı üyelerin üyeliklerinin otomatikman düşmesiyle bu sayının gelecek yıl daha da azalabileceği belirlenmiştir.

17- 20.01.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında beş kişilik Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gidilmiş ve Erdal Öztürk (Başk.Yard) ile Mahmut Arslan (Üye) yönetime girmiştir. Hüseyin Öztürk ve Musa Özyurt kendi istekleriyle yönetimden ayrılmışlardır. Dernek kasasında halen 16 bin TL bulunduğu belirtilen toplantıda Karaseki Cevizliğine iki yıl daha yatırım harcaması yapılmaya devam edilmesi ve bu konuda Ziraat Yüksek Mühendisi Erdal Öztürk'ün tam yetkili olması kararı alınmıştır.

18- 2019 yılında ayı ve domuz gibi yaban hayvanlarının cevizlere zarar vermesini önlemek amacıyla köy cevizliği çevresine elektrikli tel sistemi yapılmıştır.

19- 14 Mart 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim ve denetim kurulları aynı isimlerden oluşmak üzere yeniden seçilmişlerdir. Toplantıda cevizlikte damlama sulama sisteminin hayata geçirilmesinin yanı sıra gübreleme ve bakım çalışmalarına devam edilmesine karar verilmiştir.

20- 2021 ve 2022 yıllarında cevizliğin bakımı ve sulanması ile damlama sulama sistemi çalışmaları sürdürülmüş, son dört yılda (2019-2022 arası) ceviz hasadından 20 bin TL bağış elde edilmiştir.

21- 22 Ocak 2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında aynı yönetimin göreve devam etmesi kararlaştırılmış, bu arada yönetim kuruluna sadece danışmanlık yapmak üzere Ziraat Yüksek Mühendisi Erdal Öztürk yönetimden ayrılmış, yerine Hüseyin Erdoğan getirilmiştir. Derneğin kasasında mevcut olan 16 bin 149 TL 2023 yılına devredilmiş, cevizliğe ağırlık verilmesi ve bu yıl köyde şenlik düzenlenmesi kararı alınmıştır.

 

(Mehmet Aydın)

02.02.2023

 

Sayfamızı Paylaşın:

Etiketler:

Sayfa Yorumları (0 )
  • ...

Yorum Ekleyin

.