Tarihi Gerçek

 

‘TOKATLI KUL HİMMET’ İLE ‘ÖRENİKLİ KUL HİMMET ÜSTADIM’ GERÇEĞİ...

Sevgili dostlar,
Tokatlı Kul Himmet ile bizim köylü Aşık İbrahim’ın (Kul Himmet Üstadım) aynı kişiler olmadığı su götürmez bir gerçek olmasına rağmen birçok yazar ve araştırmacı Kul Himmet Üstadım’ın şiirlerini de Tokatlı Kul Himmet’e mal etmektedirler. Ancak, gerçeğin böyle olmadığını kabul eden ve bu durumu kanıtlamaya çalışan yazar ve araştırmacılar da yok değil.
Biz de, kendi köyümüzde yaşamış olmasından gurur duyduğumuz Öksüzoğulları sülalesinden Kul Himmet Üstadım’ın (asıl adı Aşık İbrahim), Tokat’lı Kul Himmet’in yaşadığı devirden daha sonra yaşadığını ortaya koyuyoruz. Bu tezimizi de tarihe dayandırarak, bu konuda araştırma yapmış araştırmacıların bulgularına dayandırarak ve de Aşık İbrahim’in soy kütüğü ile ortaya koyuyoruz. Nitekim Öksüzoğulları sülalesinden bugün hayatta olan insanlar var. Bunlardan birini ise Aşık İbrahimin torununun torununun kızını (Cennet Erdoğan) maalesef 2004 yılında 83 yaşında kaybettik. Bu güne kadar bu gerçeği kabul etmeyen herkesi insafa davet ediyoruz. Çünkü gerçeğin kabulü er veya geç kaçınılmazdır. Bu gerçek ise Türk kültür hayatında bazı çelişkileri ortadan kaldıracaktır.
Esasen bu konu; kütüphaneler, devlet arşivleri, Osmanlı arşivleri vs.. taranmak suretiyle üniversitelerimizce 'TEZ' konusu yapılmalıdır. Ve Örenik Köyü (yeni adı Aydoğan) Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği 'Kul Himmet Üstadım'ın temsili anıt mezarını köyümüzde inşa etmeyi kararlaştırmıştır.